Cserna-Szabó András

Fiáker zörög a macskakövön, a járdán Szakolczi Dániel sötéten ballag, leszegett fejjel, kezében kötél, a sarki vegyeskereskedésből jön, ahol a bibliai szépségű boltoskisasszonnyal héberül tárgyalt, megáll az órás üzlete előtt, schaffhausenét a küszöbre teszi, nem is ballag, inkább poroszkál, észrevétlen életek mellett halad el, a Három Dob vendéglőben házmestert rendel, nézi a használt nevű nőket, akik barna seritallal nevelgetik keblük terjedelmességét, nézi a haszontalan és cinikus férfiakat, akik eperpálinkát isznak és szíveket rajzolnak a márványasztalra, nézi a kerek fejű kocsmárost, a legidősebb Dob urat a három közül, aki a kapuból nyájasan invitálja az utcai járókelőket, majd törzsvendége, a hontalan artista asztalához telepszik…

Stílus magazin
Megrendelheted itt